dijous, 9 de maig del 2013

Com podem datar les postals?

Hi ha molt poques postals que darrera portin la data en què foren editades. La majoria, quan s'esmenta el Dipòsit Legal, porten una lletra (en el cas de Barcelona, la B), seguida d'un número més o menys llarg, un guió i, finalment una xifra romana.

Posem un parell d'exemples:

B. 35252 - XIX
B. 38120 - X

Doncs bé, la xifra romana és la que indica quin any fou editada aquella postal en qüestió, tenint en compte que l'I és el 1958, el II el 1959, el III el 1960, el IV el 1961, i així successivament.

Per tant, només cal comptar.

En el cas dels dos exemples esmentats, en el primer la postal seria de 1976, i en el segon seria de 1967.

Ha quedat prou clar? Esperem que sí.

Reproduïm la primera postal esmentada, que és una vista de la platja de Garraf en plena canícula.

(Col·lecció de Juan A. Garcia)